Bel ons op 033 – 253 25 02

Shopping Bag ( 0 )

Winkelmand is leeg

THE ATHLETE’S FOOT / Golden Sneakers actie

I Algemeen
1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de THE ATHLETE’S FOOT/ Golden Sneakers actie, geïnitieerd door THE ATHLETE’S FOOT Nederland, 3870 CD HOEVELAKEN 
2. De actieperiode loopt van 10 tot en met 16 oktober. Deelnames na deze periode worden niet meer in behandeling genomen.

II Deelname
1. Deze promotie is toegankelijk voor elke persoon die in Nederland is gedomicilieerd, met uitzondering van tijdelijke of vaste werknemers van Euretco BV, THE ATHLETE’S FOOT.
2. Er kan enkel bij aankoop van producten uit de nieuwe collectie worden meegedaan. 
3. De deelnemer is zich ervan bewust dat hij/zij, als gevolg van deelname aan de THE ATHLETE’S FOOT/ Golden Sneakers actie, persoonlijke gegevens achterlaat en hiermee akkoord gaat. 
4. De deelnemer gaat akkoord met het online plaatsen van foto- en videomateriaal waarop hij/zij zichtbaar is.
5. Winnaars dienen in het bezit te zijn van een geldig en officieel identiteitsbewijs. 
6. Door deelname aan deze actie, ga je als deelnemer akkoord met deze voorwaarden.
7. THE ATHLETE’S FOOT Nederland behoud zich het recht voor, deelnemers te diskwalificeren wanneer zij niet conform deze voorwaarden handelen.

III Actieopzet
1.In de periode van 10 tot en met 16 oktober 2016 verstopt The Athlete’s Foot 12 Golden Sneakers ergens in Nederland. Degene die de Golden Sneaker wint, wint gratis sneakers van The Athlete’s Foot EN maak kans op een Golden ticket voor het Radio 538DJ Hotel. De twee winnaars van het Golden ticket krijgt uiterlijk maandag 17 oktober voor 9:00 uur bericht.
2.De actie is alleen geldig in Nederland.

IV Spelvoorwaarden
1. De gegevens dienen naar waarheid en volledig te zijn ingevuld.
2. De deelnemer moet minimaal 18 jaar zijn om kans te maken op het Golden ticket voor het Radio 538DJ Hotel.
3. Alle winnaars zijn maandag 17 oktober bereikbaar i.v.m. de uitreiking van het Golden Ticket. Indien er voor 17 oktober 21.00 uur nog niet gereageerd is wordt het Golden ticket dinsdag 18 oktober opnieuw verloot.

V Prijzen
1. Om in aanmerking te komen voor een prijs, dienen deelnemers de Golden Sneaker te bemachtigen die ergens in Nederland is verstopt.
2. Winnaars krijgen, alleen na het posten van een originele foto met de gevonden Golden Sneaker een voucher voor gratis sneakers. Deze selfie mag worden gepost op de Facebook tijdlijn van The Athlete’s Foot of op Instagram met #goldensneakerTAF. Indien de deelnemer geen Facebook of Instagram heeft mag de selfie gemaild worden naar info@theathletesfoot.nl. De deelnemer gaat dan akkoord met het online plaatsen van deze foto.
3. Ook maken zij met de 11 andere Golden Sneaker winnaars kans op de Golden Tickets voor het Radio 538DJ Hotel op 19, 20, 21 of 22 oktober 2016 in Amsterdam inclusief diner, overnachting en ontbijt. Deze datum wordt door The Athlete’s Foot Nederland bepaald en hier kan niet van worden afgeweken.
4. De prijs houdt in; 1 paar gratis sneakers naar keuze in 1 van de 56 The Athlete’s Foot winkels. 1 van de 12 winnaars maakt kans op een Golden Ticket. Deze winnaar wordt maandag 17 oktober bekend gemaakt.
5. Prijzen kunnen uitsluitend worden toegekend aan de winnaars en zijn derhalve niet overdraagbaar.
6. De gewonnen prijzen zijn niet in te ruilen of om te wisselen.
7. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
8. THE ATHLETE’S FOOT Nederland stelt zich niet aansprakelijk voor enige (zichtbare en/of verborgen) 
gebreken aan de prijzen en/of enige andere schade aan de prijzen (inclusief schade veroorzaakt door verzending en/of andere wijze van transport).

VI Aansprakelijkheid
1. THE ATHLETE’S FOOT Nederland is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de toegang tot, het gebruik maken van en het vertrouwen op, de informatie op de The Athlete’s Foot actie website of enige hieraan gelinkte pagina, tenzij deze schade is te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde van THE ATHLETE’S FOOT Nederland of één van de promotionele partners.
THE ATHLETE’S FOOT Nederland is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die de bezoeker of een derde terzake van (het gebruik van) de site cq. het website onderdeel mocht lijden, hieronder mede begrepen bedrijfsschade en immateriële schade.
2. THE ATHLETE’S FOOT Nederland en de promotionele partners kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor eender schade, kosten of lasten welke ook de aard of reden ervan is, voortvloeiende uit deelname aan deze actie, de toekenning van de prijzen of de gebruikmaking daarvan en dit onder eender welke vorm.
3. THE ATHLETE’S FOOT Nederland en de promotionele partners kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard ook, die uit deze promotie, de toekenning van de prijzen, het verzenden van de prijzen of de ontvangst van de prijzen voortvloeien. Deze clausule geldt niet in geval van opzet of grove schuld van de organisatoren of die van hun aangestelde lasthebbers.
4. THE ATHLETE’S FOOT Nederland en de promotionele partners zijn niet aansprakelijk in geval van, 
onder andere:
• de onvolledigheid of onleesbaarheid van een actiepagina;
• enig technisch mankement en/of vertragingen;
• het niet aanvaard worden van de ingevoerde gegevens door het communicatieplatform (internet);
• enig mankement in het internetverkeer (wegvallen verbinding etc.)

VII Slotbepalingen

1.Op deze actie is de Code voor Sweepstakes, deeluitmakend van de Nederlandse Reclame Code, van toepassing.
2.Op deze promotie is Nederlands recht van toepassing.
3.THE ATHLETE’S FOOT Nederland behoud zich het recht voor om inzendingen die de deelnemer frauduleus of van onrechtmatige beïnvloeding voorkomen van deelname uit te sluiten.
4.Deelnemers die onjuiste persoonsgegevens insturen, komen niet in aanmerking voor het winnen van prijzen. Deelnemers jonger dan 18 jaar komen niet in aanmerking voor tickets voor het Radio 538DJ Hotel i.v.m. regelgeving van dergelijke feesten.
5.THE ATHLETE’S FOOT Nederland behoud zich het recht voor om de actie te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
6.Klachten met betrekking tot deze actie kunnen schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan THE ATHLETE’S FOOT Nederland o.v.v. “THE ATHLETE’S FOOT /Golden Sneakers actie” Postbus 150, 3870 CD, Hoevelaken, waarna binnen drie weken na ontvangst van de klacht schriftelijk dan wel telefonisch contact zal worden opgenomen door THE ATHLETE’S FOOT Nederland.

VII Privacy

1.Door deel te nemen aan de ‘THE ATHLETE’S FOOT/ Golden Sneakers actie 2016 geeft de deelnemer toestemming aan THE ATHLETE’S FOOT Nederland om zijn/haar, in verband met deze actie, verstrekte gegevens, op te nemen in een gegevensbestand. Gegevens worden niet zonder toestemming aan derden verstrekt, met uitzondering van eventueel een verzendhuis die de gegevens enkel gebruiken zal voor verzending van gewonnen prijzen). De verstrekte gegevens worden opgenomen in een databestand van THE ATHLETE’S FOOT Nederland en zullen gebruikt worden om deze actie uit te voeren en de respons op deze actie te meten. Als deelnemer kan er schriftelijk een verzoek ingediend worden bij Euretco BV, o.v.v. “THE ATHLETE’S FOOT/ Golden Sneakers actie 2016”, Postbus 150, 3870 CD, Hoevelaken om jouw persoonsgegevens in te zien, te laten verwijderen, dan wel daarin wijzigingen aan te brengen, indien deze niet juist of onvolledig zijn. De deelnemer geeft toestemming om haar naam als winnaar te vermelden in de door THE ATHLETE’S FOOT Nederland of aan gelieerde ondernemingen beheerde media.
2. U ontvangt regelmatig de digitale nieuwsbrief en mobiele nieuwsbrief van THE ATHLETE’S FOOT, waar u u ten aller tijde wederom voor kunt afmelden via de site van www.TheAthletesFoot.nl