Bel ons op 033 – 253 25 02

Shopping Bag ( 0 )

Winkelmand is leeg

Privacy & Cookie statement The Athlete’s Foot

 

Inleiding en identiteit verwerkingsverantwoordelijke

Wij, The Athlete’s Foot, onderdeel van retail organisatie Euretco B.V. (gevestigd te Koninginneweg 1, Hoevelaken, ingeschreven  in het Handelsregister KvK onder nummer 20074112), zorgen ervoor dat persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met privacywet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Deze website wordt beheerd door The Athlete’s Foot als onderdeel van Euretco B.V. Voor meer informatie over Euretco B.V. verwijzen wij u naar www.euretco.com. Met dit statement willen we u graag informeren over welke persoonsgegevens we verwerken, wat we met uw gegevens doen en welke rechten u als betrokkene heeft.  Daarnaast willen we u informeren over welke cookies we plaatsen. The Athlete’s Foot zal uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit statement omschreven doeleinden, en alles in het werk stellen om de verwerkte persoonsgegevens te beschermen.

Verwerking van persoonsgegevens, doeleinden en grondslag  

Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een betrokkene, u als klant in dit geval. We verwerken verschillende persoonsgegevens van u zoals uw voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, factuuradres, afleveradres, bedrijfsnaam, bank-/betaalgegevens, IP-adres, alsook aankoophistorie, maten van kleding en/of schoeisel en merkvoorkeuren.

Het doel van deze gegevensverwerking is de uitvoering van een (koop)overeenkomst, het informeren over een bestelling, het leveren van de bestelling, het versturen van marketingberichten, nieuwsbrieven, klantenservice/support, reparatie of retournering van producten, het uitschrijven van prijsvragen, het voeren van social media campagnes, social media management en het verzamelen van klantbeoordelingen.
Om bovenstaande doelen te kunnen realiseren is het noodzakelijk dat we persoonsgegevens verstrekken aan onze lokale ondernemers, leveranciers, bezorgdiensten en derden.

De wettelijke grondslagen voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van de overeenkomst, door u gegeven toestemming (bijvoorbeeld voor de nieuwsbrief) of een gerechtvaardigd bedrijfsbelang. Indien u toestemming heeft gegeven voor een bepaalde verwerking, heeft u het recht om die toestemming in te trekken. Intrekking van uw toestemming maakt eerdere verwerkingen gebaseerd op uw toestemming niet onrechtmatig, maar zorgt ervoor dat de verwerking moet worden beëindigd en uw gegevens (na afloop van een eventuele bewaartermijn) moeten worden vernietigd.

Verstrekking aan derde partijen en verwerkers

Wij verstrekken persoonsgegevens aan derde partijen als dit noodzakelijk is voor bovengenoemde doeleinden, namelijk de host/beheerder van de website, de betaaldienstverleners die zorg dragen voor de betaling, de logistieke service provider, lokale ondernemer of leverancier die het product levert, de bezorgdienstverlener om het product te kunnen leveren, de e-mail service provider voor het verzenden van nieuwsbrieven, de leverancier van onze social media management software en onze partner voor de verwerking van klantbeoordelingen.  

Uw gegevens zullen niet aan andere derde partijen dan onze verwerkers worden verstrekt zonder dat er een grondslag voor aanwezig is. Waar nodig zijn verwerkersovereenkomsten gesloten met derde partijen die bepaalde verwerkingen voor ons uitvoeren.

Beveiliging en bewaarbeleid

We beschermen en beveiligen de persoonsgegevens die we verwerken op een passende manier.

Wij kunnen persoonsgegevens bewaren nadat het doel van verwerking bereikt is in het kader van archivering en/of statistische doeleinden, waarbij wij ervoor zullen zorgen dat we de hoeveelheid te bewaren persoonsgegevens beperken.

Uw rechten

U heeft recht op inzage in de gegevens die we over u verwerken. Ook heeft u het recht een verzoek tot correctie, afscherming en/of verwijdering te doen, alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Wij zullen uw verzoek uiterlijk binnen vier weken nadat u dit heeft ingediend, in behandeling nemen. Verder kunt u, indien u daar aanleiding toe ziet, een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien u geen prijs meer stelt op ontvangst van digitale nieuwsbrieven, dan kunt u uzelf door middel van een link in de toegezonden nieuwsbrief afmelden.

Cookies

Bij uw bezoek aan de website www.theathletesfoot.nl worden cookies geplaatst. Cookies zijn kleine bestanden die op uw laptop, tablet of telefoon geplaatst worden, waardoor wij informatie kunnen verzamelen over bijvoorbeeld het aantal bezoekers van de website. Zogeheten functionele en analytische cookies zorgen ervoor dat de website optimaal werkt, en geven statistische informatie over het gebruik van de website. Deze cookies mogen geplaatst worden zonder toestemming. Daarnaast maken we gebruik zogenaamde tracking cookies waarvoor uw toestemming wel vereist is.

De website van Jouwsportzaak.nl maakt gebruik van de volgende cookies:

Naam: loc
Domein: .addthis.com
Type cookie: Analytisch
Doel: Geolocatie, die wordt gebruikt om providers te helpen bepalen hoe gebruikers die informatie met elkaar delen geografisch zijn gelegen (statusniveau).
Geldigheidsduur: 1 jaar

Naam: mus
Domein: .addthis.com
Geldigheidsduur: 1 jaar

Naam: uid
Domein: .addthis.com
Type cookie: Marketing
Doel: Uniek toegewezen machine-gegenereerd user-id. AddThis plaatst dit cookie als onderdeel van hun gebruikersmetingen en analytics.
Geldigheidsduur: 2 jaar

Naam: uvc
Domein: .addthis.com
Type cookie: Marketing
Doel: Wordt gebruikt om het AddThis deelplatform te laten draaien.
Geldigheidsduur: 1 jaar

Naam: umdd
Domein: .adserving.ancoraplatform.com
Geldigheidsduur: 2 jaar

Naam: tuuid
Domein: .adserving.ancoraplatform.com
Type cookie: Advertising
Doel: Registreert of de gebruiker al dan niet heeft ingestemd met het gebruik van cookies.
Geldigheidsduur: 1 jaar

Naam: tuuid_last_update
Domein: .adserving.ancoraplatform.com
Geldigheidsduur: 3 maanden

Naam: TDCPM
Domein: .adsrvr.org
Type cookie: Marketing
Doel: Registreert een unieke ID die het apparaat van een terugkerende gebruiker identificeert. De ID wordt gebruikt voor gerichte advertenties.
Geldigheidsduur: 1 jaar

Naam: TDID
Domein: .adsrvr.org
Type cookie: Marketing
Doel: Registreert een unieke ID die het apparaat van een terugkerende gebruiker identificeert. De ID wordt gebruikt voor gerichte advertenties.
Geldigheidsduur: 1 jaar

Naam: c
Domein: .bidswitch.net
Type cookie: Advertising
Doel: Regelt de synchronisatie van gebruikersidentificatie en de uitwisseling van gebruikersgegevens tussen verschillende advertentieservices.
Geldigheidsduur: 1 jaar

Naam: tuuid
Domein: .bidswitch.net
Type cookie: Advertising
Doel: Registreert of de gebruiker al dan niet heeft ingestemd met het gebruik van cookies.
Geldigheidsduur: 1 jaar

Naam: tuuid_lu
Domein: .bidswitch.net
Geldigheidsduur: 3 maanden

Naam: coull_bsw
Domein: .coull.com
Geldigheidsduur: 1 jaar

Naam: tuuid
Domein: .creative-serving.com
Type cookie: Advertising
Doel: Registreert of de gebruiker al dan niet heeft ingestemd met het gebruik van cookies.
Geldigheidsduur: 1 jaar

Naam: tuuid_last_update
Domein: .creative-serving.com
Geldigheidsduur: 3 maanden

Naam: DSID
Domein: .doubleclick.net
Type cookie: Marketing
Doel: Wordt gebruikt om advertenties aantrekkelijker te maken
Geldigheidsduur: Sessie

Naam: IDE
Domein: .doubleclick.net
Type cookie: Marketing
Doel: Wordt gebruikt om advertenties aantrekkelijker te maken
Geldigheidsduur: 13 maanden

Naam: ev_sync_dd
Domein: .everesttech.net
Type cookie: Marketing
Doel: Media Optimizer stelt de ev_sync_variable naamcookie in om de datum vast te leggen waarop de synchronisatie zal worden uitgevoerd. Dit is een advertentie-uitwisseling specifieke cookie die de gebruikers-ID van Media Optimizer synchroniseert met het advertentie-uitwisselingsplatform van de partner. Het is gemaakt voor nieuwe gebruikers en verzendt een synchronisatieverzoek wanneer het verloopt. De ev_sync_variable naamcookie bevat de synchronisatiedatum in de indeling yyyymmdd en wordt ingesteld in het domein eversttech.net. De naam van de variabele in de cookie geeft aan dat deze beschrijving en dit gedrag van toepassing is op alle Media Optimizer-cookies die beginnen met ev_sync. Deze cookies kunnen verschijnen met verschillende termen die aan het einde van de naam zijn toegevoegd.
Geldigheidsduur: 31 dagen

Naam: everest_g_v2
Domein: .everesttech.net
Type cookie: Marketing
Doel: Media Optimizer stelt de everest_g_v2-cookie in nadat een gebruiker op de advertentie van een klant klikt. Deze cookie wijst klikken toe naar andere evenementen op de website van de klant en wordt ingesteld in het domein eversttech.net.
Geldigheidsduur: 2 jaar

Naam: everest_session_v2
Domein: .everesttech.net
Type cookie: Marketing
Doel: Gebruikt voor gerichte advertenties en om de effectiviteit van elke afzonderlijke advertentie te documenteren.
Geldigheidsduur: 1 jaar

Naam: gglck
Domein: .everesttech.net
Type cookie: Marketing
Doel: Gebruikt voor gerichte advertenties en om de effectiviteit van elke afzonderlijke advertentie te documenteren.
Geldigheidsduur: 29 dagen

Naam: fr
Domein: .facebook.com
Type cookie: Advertising
Doel: Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders.
Geldigheidsduur: 3 maanden

Naam: CONSENT
Domein: .google.com
Naam: NID
Domein: .google.com
Type cookie: Marketing
Doel: Maakt inzichtelijk welke door Google Adwords ingezette media effectief zijn. Op basis hiervan wordt ook met de online mediapartner afgerekend.
Geldigheidsduur: 1 jaar

Naam: 1P_JAR
Domein: .google.nl
Type cookie: Marketing
Doel: Deze cookies worden door Google gebruikt om op basis van recente zoekopdrachten en eerdere interacties aangepaste advertenties op Google-sites te laten zien.
Geldigheidsduur: 1 week

Naam: CONSENT
Domein: .google.nl

Naam: NID
Domein: .google.nl
Type cookie: Marketing
Doel: Maakt inzichtelijk welke door Google Adwords ingezette media effectief zijn. Op basis hiervan wordt ook met de online mediapartner afgerekend.
Geldigheidsduur: 1 jaar

Naam: audience
Domein: .spotxchange.com
Geldigheidsduur: 1 jaar

Naam: _dc_gtm_UA-55636408-1
Domein: .theathletesfoot.nl
Type cookie: Analytisch
Doel: We gebruiken Google Analytics via Google Tag Manager om analytische informatie over onze gebruikers te verzamelen.
Geldigheidsduur: 10 minuten

Naam: _ga
Domein: .theathletesfoot.nl
Type cookie: Analytisch
Doel: We gebruiken Google Analytics via Google Tag Manager om analytische informatie over onze gebruikers te verzamelen.
Geldigheidsduur: 1 jaar

Naam: _gid
Domein: .theathletesfoot.nl
Type cookie: Analytisch
Doel: Onderscheiden van gebruikers.
Geldigheidsduur: 1 dag

Naam: CUSTOMER_SEGMENT_IDS
Domein: .www.theathletesfoot.nl
Type cookie: Analytisch
Doel: Slaat het klantensegment ID op.
Geldigheidsduur: 1 jaar

Naam: frontend
Domein: .www.theathletesfoot.nl
Type cookie: Functioneel
Doel: Identificatie van sessie-ID van de klant in de browser.
Geldigheidsduur: Sessie

Naam: DV
Domein: www.google.nl
Type cookie: Functioneel
Doel: We gebruiken Google Analytics om te analyseren hoe u onze website gebruikt. Vervolgens passen we deze kennis toe om u te helpen de informatie te selecteren die het beste bij u past. En om u openingen te tonen waarin u mogelijk geïnteresseerd bent. Zonder deze cookie mist u gepersonaliseerde informatie.
Geldigheidsduur: 2 jaar

Naam: CACHED_FRONT_FORM_KEY
Domein: www.theathletesfoot.nl
Type cookie: Functioneel
Doel: Voorkomt dat derden de back-endfuncties binnen de website wijzigen.
Geldigheidsduur: Sessie

Naam: CATEGORY_INFO
Domein: www.theathletesfoot.nl
Type cookie: Functioneel
Doel: Slaat de informatie rubriek op een pagina op, wat toelaat om pagina’s sneller weer te geven.
Geldigheidsduur: 1 jaar

Naam: LAST_CATEGORY
Domein: www.theathletesfoot.nl
Type cookie: Functioneel
Doel: Bepaalt welke rubriek u het laatst bezocht heeft.
Geldigheidsduur: 1 jaar

Naam: VIEWED_PRODUCT_IDS
Domein: www.theathletesfoot.nl
Type cookie: Functioneel
Doel: Slaat op welke producten u recentelijk bekeken heeft.
Geldigheidsduur: 1 jaar

Naam: __atuvc
Domein: www.theathletesfoot.nl
Type cookie: Functioneel
Doel: Deze cookie is vaak ingebed in websites om bezoekers in staat te stellen inhoud te delen met een reeks netwerk- en deelplatforms.
Geldigheidsduur: 30 minuten

Naam: __atuvs
Domein: www.theathletesfoot.nl
Type cookie: Functioneel
Doel: Deze cookie is vaak ingebed in websites om bezoekers in staat te stellen inhoud te delen met een reeks netwerk- en deelplatforms.
Geldigheidsduur: 30 minuten

Naam: _hjIncludedInSample
Domein: www.theathletesfoot.nl
Type cookie: Analytisch
Doel: Deze sessiecookie is ingesteld om Hotjar te laten weten of die bezoeker is opgenomen in de steekproef die wordt gebruikt om Heatmaps, trechters, opnames, etc. te genereren.
Geldigheidsduur: Sessie

Naam: mp_2_blocked
Domein: www.theathletesfoot.nl
Type cookie:

Naam: mp_2_pageviews
Domein: www.theathletesfoot.nl

Disclaimer

Wij proberen de informatie vermeld op deze website zo goed mogelijk bij te houden en bij te werken indien nodig. We staan echter niet in voor de juistheid van de vermelde informatie, en zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die ontstaat als gevolg van gebruik van de website en/of vertrouwen op onjuiste informatie. Het is niet toegestaan (delen van) deze website over te nemen, openbaar te maken, te kopiëren of te gebruiken op enige wijze zonder dat wij daarvoor vooraf toestemming hebben gegeven.

Vragen?

Indien u vragen heeft over de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens, of een verzoek zoals hierboven weergegeven wilt indienen, dan kunt u contact met ons opnemen:

The Athlete’s Foot
t.a.v. klantenservice
Koninginneweg 1, 3871 JZ, Hoevelaken, Nederland
Postbus 150, 3870 CD, Hoevelaken, Nederland
Mailen kan ook: klantenservice@theathletesfoot.nl